2.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 6-7 Şubat 1998

Obstetrik ve Jinekolojide Rutin Ultrasonografi Uygulamaları, Oditoryum, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul